Ontstaan en historie...

Het is allemaal begonnen in mei 1985 toen 2 personen (Ronny Foets en J. Willems) besloten om enkele cursussen voor Badminton Initiator te volgen. Na deze cursussen speelden zij iedere week een vriendschappelijke wedstrijd in de plaatselijke sporthal. Al zeer vlug groeide de groep van Badminton-geinteresseerden in Ham tot ongeveer 15.

In november 1985 besloot Ronny Foets om een club op te richten tesamen met J. Willems, Jos Helsen en Jules Vanpol: De Hamse Badminton Club.

In 1986 begon men dan ook met het deelnemen aan de lokale competitie.

Vanaf 1989 vervoegde wijlen Fernand Goyvaerts onze club, waardoor we ook meteen een trainer hadden. Vele, intussen volwassen leden, zullen zich Fernand nog zeer goed herinneren als een zeer gedreven man, die uren met iemand kon bezig zijn om hem of haar dat ene kneepje beet te doen krijgen. Wanneer hij op zondagnamiddag de sporthal binnenkwam met zijn didactisch materiaal wisten sommigen al meteen hoe laat het was.

In 1994 bestond de club uit 63 leden. De laatste jaren heeft de groei van de club zich steeds in stijgende lijn verdergezet. Dit succes is mede te danken aan de bereidwillige inzet van Ronny Foets als initiator en natuurlijk ook onze jeugdtrainer Patrick Vereecke die er samen elke week weer in slaagden om de jeugd op een leuke en leerzame manier bezig te houden en hen de nodige basiskennis bij te brengen.

Tijdens het seizoen 2002-2003 hebben we mede door de groei van de club, een extra speeldag voorzien op dinsdag. Deze werd in de eerste plaats voorbehouden voor competitietraining die gegeven werd door Guy Delforge. Om familiale en professionele redenen is Guy dan eind seizoen 2003 noodgedwongen moeten stoppen met het geven van de competitietraining op dinsdagavond, waarna we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe trainer. Na lang zoeken hebben we dan uiteindelijk die nieuwe trainer gevonden nl.Pascal Watteel. Hij (zelf A-speler) heeft ons tijdens het seizoen 2004 op dinsdagavond trachten de fijne kneepjes van het badminton bij te brengen. Door zijn drukke bezigheden op professioneel vlak is Pascal noodgedwongen moeten stoppen met het geven van deze training eind seizoen 2004 De dinsdagavondtraining wordt voorlopig gegeven door Peter Kenis (tot er een nieuwe geschikte trainer wordt gevonden), hij wordt hiervoor bijgestaan door Ronny Foets.

Bij het begin ven het seizoen 2003 kregen we een grote groei van recreatieve spelers, waardoor de nood aan enige begeleiding dus groot werd. Van toen af zijn we dan in Ham ook gestart met het geven van recreantentraining op donderdagavond. Deze training heeft als doel de nieuwe mensen de basistechnieken van het badminton bij te brengen en wordt gegeven door Peter Kenis.

De daarop volgende jaren triomfeerde Hamse in de competities en speelde zowel de eerste ploeg (3PH) als de tweede ploeg (4PH) kampioen.

Heden hebben we vooral gemotiveerde recreatieve spelers die elke dinsdag en donderdag paraat zijn om hun eens goed af te reageren tijdens het badmintonnen. We hopen dan ook dat deze spelers nog lang plezier kunnen vinden in het badmintonnen en dat ieder blijft meedragen aan een goede groepssfeer!